APXES OIKONOMIAS free 4 all

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές πρέπει :         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
- Να ορίζουν την έννοια της ανάγκης.
- Να αναφέρουν και να εξηγούν τις ιδιότητες των αναγκών.
- Να διατυπώνουν τον ορισμό των αγαθών.
- Να αναφέρουν τις κατηγορίες των αγαθών και να κατατάσσουν τα αγαθά σε διάφορες κατηγορίες.
- Να διατυπώνουν το οικονομικό πρόβλημα και τη βασική αιτία δημιουργίας του
- Να διατυπώνουν το οικονομικό φαινόμενο του καταμερισμού των έργων (πλεονεκτήματα-μειονέκτημα).
- Να ορίζουν και να υπολογίζουν το κόστος ευκαιρίας.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν την Κ.Π.Δ.
- Να αναφέρουν τους παράγοντες που οδηγούν στην οικονομική μεγέθυνση και να την παρουσιάζουν διαγραμματικά.
- Να ορίζουν τα νοικοκυριά,τις επιχειρήσεις και το κράτος και να περιγράφουν το ρόλο τους στην οικονομία.
- Να απεικονίζουν και να περιγράφουν διαγραμματικά την πραγματική και χρηματική ροή του οικονομικού κυκλώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
- Να διατυπώνουν το νόμο της ζήτησης και να αιτιολογούν την ισχύ του.
- Να σχεδιάζουν την καμπύλη ζήτησης από πίνακα ζήτησης.
- Να περιγράφουν την καμπύλη ζήτησης.
- Να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν την αγοραία καμπύλη ζήτησης.
- Να διατυπώνουν με σύμβολα τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.
- Να προσδιορίζουν τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης από πίνακα ζήτησης.
- Να συντάσσουν πίνακα από γραμμική συνάρτηση ζήτησης και να σχεδιάζουν την καμπύλη ζήτησης.
- Να απαριθμούν τους άλλους πλην της τιμής προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης.
- Να αναλύουν και να δείχνουν διαγραμματικά πως ο καθένας από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες επιδρά στη ζήτηση.
- Να ορίζουν τα υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με διάγραμμα σε ποια περίπτωση μεταβάλλεται η "ζητούμενη ποσότητα" και σε ποια η "ζήτηση".
- Να ορίζουν την έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή.
- Να υπολογίζουν από πίνακα την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή.
- Να χαρακτηρίζουν τη ζήτηση ως ελαστική ή ανελαστική.
- Να αιτιολογούν με τη χρήση παραδειγμάτων τη χρησιμότητα της ελαστικότητας για τις επιχειρήσεις και το Κράτος.
- Να ορίζουν την έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς το εισόδημα.
- Να υπολογίζουν από πίνακα την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα.
- Να ορίζουν τα κανονικά και κατώτερα αγαθά σε σχέση με την εισοδηματική τους ελαστικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
- Να ορίζουν την έννοια της παραγωγής και να αναφέρουν παραδείγματα παραγωγικής διαδικασίας.
- Να ορίζουν τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.
- Να διατυπώνουν με σύμβολα τη γενική μορφή της συνάρτησης.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις καμπύλες του συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος καθεμιά χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους.
- Να διατυπώνουν το νόμο της φθίνουσας απόδοσης.
- Να αιτιολογούν την ισχύ του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.
- Να ορίζουν την έννοια της τεχνολογίας.
- Να περιγράφουν και να δείχνουν διαγραμματικά τις συνέπειες της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή.
- Να ορίζουν και να υπολογίζουν το σταθερό,μεταβλητό και συνολικό κόστος.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις καμπύλες του σταθερού, μεταβλητού και συνολικού κόστους.
- Να ορίζουν και να υπολογίζουν το μέσο σταθερό, μέσο συνολικό και οριακό κόστος.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις καμπύλες του μέσου σταθερού, μέσου μεταβλητού, μέσου συνολικού και οριακού κόστους καθεμιά χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
- Να διατυπώνουν το νόμο της προσφοράς.
- Να σχεδιάζουν την καμπύλη προσφοράς από πίνακα προσφοράς και να την περιγράφουν.
- Να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν την καμπύλη αγοραίας προσφοράς από τις ατομικές καμπύλες προσφοράς που την αποτελούν.
- Να διατυπώνουν με σύμβολα τη συνάρτηση προσφοράς.
- Να συντάσσουν πίνακα προσφοράς από γραμμική συνάρτηση.
- Να απαριθμούν τους άλλους πλην της τιμής προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς.
- Να αναλύουν και να δείχνουν πώς ο καθένας από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες επιδρά στην προσφορά.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με διάγραμμα σε ποια περίπτωση μεταβάλλεται η "προσφερόμενη ποσότητα" και σε ποια η "προσφορά" ενός αγαθού.
- Να εξηγούν τι είναι η ελαστικότητα της προσφοράς.
- Να υπολογίζουν την ελαστικότητα της προσφοράς.
- Να εξηγούν πότε η προσφορά χαρακτηρίζεται ως ελαστική, πότε ως ανελαστική και ποια η σημασία του παράγοντα χρόνου στο βαθμό της ελαστικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
- Να ορίζουν την έννοια της αγοράς.
- Να αναφέρουν αυτούς που συμμετέχουν στην αγορά.
- Να προσδιορίζουν τους στόχους όσων συμμετέχουν στην αγορά.
- Να περιγράφουν τη λειτουργία της αγοράς.
- Να προσδιορίζουν την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας από πίνακα ζήτησης και προσφοράς διαγραμματικά και αλγεβρικά με γραμμικές συναρτήσεις.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με καμπύλες ζήτησης και προσφοράς πώς επηρεάζεται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού όταν μεταβάλλονται:
α) η ζήτηση,β) η προσφορά,γ) ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά.
- Να ορίζουν τις ανώτατες και κατώτατες τιμές.
- Να αναλύουν τους λόγους για τους οποίους το Κράτος παρεμβαίνει στην αγορά ενός προϊόντος επιβάλλοντας άλλοτε ανώτατη και άλλοτε κατώτατη τιμή πώλησης.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με διάγραμμα τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης.